Odoo • Imatge i text

Protocol pel Covid-19

· Per a reservar una cita, abans ha de verificar el seu estat de salut.

No demane cita si té algun dels següents símptomes:
- febre, tos, calfreds, mal de coll, mal de cap, dolor muscular
generalitzat, dificultat per a respirar, tremolors, pèrdua d'olfacte
o gust.

·No acudisca a la consulta si des de la reserva fins a la visita ha notat
algun dels símptomes abans esmentats.
· Preguem puntualitat. Organitzem l'agenda per a evitar esperes.
· La sala d'espera veurà reduïda la seua capacitat a 2 persones. Si es
troba plena quan arriben, preguem que esperen fora.
· No vinguen acompanyats llevat que acudisquen amb menors o persones
depenents.
· És obligatori l'ús de la mascareta.
· S'han de retirar per al tractament: arracades, rellotges, polseres o
collars metàl·lics.
· A l'entrada proporcionem gel de desinfecció.
· El nostre personal portarà l'equipament homologat per a la seua
protecció.
· Si desitgen utilitzar el bany, avisen per a poder desinfectar-lo
posteriorment.
· Després de cada tractament, el box quedarà lliure per a la seua
desinfecció.
· Només estarà present un terapeuta i un pacient alhora al box de
tractament.
· Preferiblement es recomana el pagament amb targeta de crèdit.